Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett: ICOOL kft
(cím: 9011 Győr, Váci Mihály u 108., e-mail: zafir@zafirbutor.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………………… A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) …………………………………………………………………………………

Kelt